עת"ם (י-ם) 402/03 - ג'ודה ואח' נ' שר הפנים ואח' הודעה ובקשה מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם (י-ם) 402/03 - ג'ודה ואח' נ' שר הפנים ואח' הודעה ובקשה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | הודעה | 06.01.2004
עת"ם (י-ם) 402/03 - ג'ודה ואח' נ' שר הפנים ואח' הודעה ובקשה מטעם המשיבים
המשיבים מודיעים כי מתן מעמד של קבע בישראל לילדו של תושב קבע שנולד מחוצה לה יהיה בדרך של בקשה לאיחוד משפחות; כי במקרה זה התקופה לצורך ההליך המדורג תהיה שנתיים, ובמהלכה ישהה הילד בישראל במעמד ארעי (אשרה א/5); כי אשרה זו תינתן לשנתיים רצופות, ללא צורך להאריכה במהלכן; וכי בתום השנתיים יוכל הילד לקבל מעמד של תושב קבע, ככל שיוכח מרכז חיים בישראל ולא תהיה מניעה פרטנית מטעם גורמי הביטחון. בכל זה אין כדי לגרוע מהוראות חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
המשיבים מודיעים כי מתן מעמד של קבע בישראל לילדו של תושב קבע שנולד מחוצה לה יהיה בדרך של בקשה לאיחוד משפחות; כי במקרה זה התקופה לצורך ההליך המדורג תהיה שנתיים, ובמהלכה ישהה הילד בישראל במעמד ארעי (אשרה א/5); כי אשרה זו תינתן לשנתיים רצופות, ללא צורך להאריכה במהלכן; וכי בתום השנתיים יוכל הילד לקבל מעמד של תושב קבע, ככל שיוכח מרכז חיים בישראל ולא תהיה מניעה פרטנית מטעם גורמי הביטחון. בכל זה אין כדי לגרוע מהוראות חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות