עת"ם (י-ם) 402/03 – ג'ודה ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם (י-ם) 402/03 – ג'ודה ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / מחוזי | 26.10.2004
עת"ם (י-ם) 402/03 – ג'ודה ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
בית המשפט נתן תוקף של פסק דין להסדר בין הצדדים ולפיו מתן מעמד של קבע בישראל לילד של תושב קבע שנולד מחוצה לה, יהא בדרך של בקשה לאיחוד משפחות. תקופת ההליך המדורג תארך שנתיים, שבמהלכן ישהה הילד בישראל ברישיון א/5, תקף לשנתיים רצופות. בתום שנתיים אלה יקבל הילד מעמד של תושב קבע אם יוכח שמרכז חייו בישראל ולא תהיה מניעה פרטנית מטעם גורמי הביטחון. המשיב התחייב לפרסם מדיניות זו בתוך 60 יום בלשכות מינהל האוכלוסין, ובכלל זה על לוחות המודעות בלשכות, בעברית ובערבית. המדיניות תפורסם בהקדם גם באתר האינטרנט של המשיב. לפונים ללשכות יובהר כי בתום תקופה זו עליהם לפנות שוב ללשכה להסדרת מעמד הקבע.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בית המשפט נתן תוקף של פסק דין להסדר בין הצדדים ולפיו מתן מעמד של קבע בישראל לילד של תושב קבע שנולד מחוצה לה, יהא בדרך של בקשה לאיחוד משפחות. תקופת ההליך המדורג תארך שנתיים, שבמהלכן ישהה הילד בישראל ברישיון א/5, תקף לשנתיים רצופות. בתום שנתיים אלה יקבל הילד מעמד של תושב קבע אם יוכח שמרכז חייו בישראל ולא תהיה מניעה פרטנית מטעם גורמי הביטחון. המשיב התחייב לפרסם מדיניות זו בתוך 60 יום בלשכות מינהל האוכלוסין, ובכלל זה על לוחות המודעות בלשכות, בעברית ובערבית. המדיניות תפורסם בהקדם גם באתר האינטרנט של המשיב. לפונים ללשכות יובהר כי בתום תקופה זו עליהם לפנות שוב ללשכה להסדרת מעמד הקבע.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות