המוקד להגנת הפרט - בג"ץ דחה שתי עתירות שהגישו ארגוני זכויות האדם בישראל הנוגעות ללחימה ברצועת עזה: האחת בעניין אספקת החשמל והדלק לרצועת עזה על מנת למנוע אסון הומניטארי בלתי הפיך; והשנייה להפסקת ההתקפות על צוותים רפואיים המגישים סיוע ומפנים נפגעים ברצועת עזה
חזרה לעמוד הקודם
25.01.2009

בג"ץ דחה שתי עתירות שהגישו ארגוני זכויות האדם בישראל הנוגעות ללחימה ברצועת עזה: האחת בעניין אספקת החשמל והדלק לרצועת עזה על מנת למנוע אסון הומניטארי בלתי הפיך; והשנייה להפסקת ההתקפות על צוותים רפואיים המגישים סיוע ומפנים נפגעים ברצועת עזה

ארגוני זכויות האדם בישראל הגישו, בשבוע הראשון ללחימה בעזה, שתי עתירות לבג"ץ – האחת בעניין התקפות הצבא על צוותים רפואיים המגישים סיוע לנפגעים ומנסים לפנותם לבתי החולים; השנייה בעניין אספקת דלק וחשמל לרצועת עזה. ביהמ"ש איחד את הדיון בשתי העתירות בטענה ששתיהן נוגעות למצב ההומניטארי ברצועה כתוצאה מהלחימה.

שני דיונים נערכו בעתירות אלה – בדיון הדחוף, הראשון, לא הופיע מטעם הצבא מי שיכול לתת מענה לשאלות בדבר המצב ההומניטארי ברצועה או להסביר את המערכת שהוקמה ע"י הצבא על מנת לתת מענה למקרים הומניטאריים כאלה המפורטים בעתירות. ב-15.1.2009 התקיים דיון נוסף בעתירה, בסיומו הורה ביהמ"ש לצבא לעדכנו עד ליום 19.1.2009 בעניין כמה מקרים של התקפות על צוותים המפנים פצועים. עוד בטרם הספיק הצבא להגיש הודעתו המעדכנת, כפי שנדרש, בסמוך לסיום הלחימה בעזה, מיהר ביהמ"ש לפרסם את פסק הדין הדוחה את שתי העתירות.  

בפסק הדין קובע ביהמ"ש תחילה, כי הלחימה ברצועה הינה סכסוך בינלאומי מזוין במסגרתו חלים דיני המשפט הבינלאומי ההומניטארי. על ישראל חלה החובה לדאוג לתושבי רצועת עזה, בין השאר, "ליחס של דרך ארץ לגופם ולכבודם, ולהגנה מפני כל מעשי אלימות או איום במעשי אלימות" נגדם; "לאפשר מעבר חופשי של אספקה הומניטארית רפואית, וכן מזון חיוני ולבוש לילדים, נשים הרות ואמהות, במהירות האפשרית"; "לאפשר לאנשי צוות רפואי גישה לכל מקום שבו זקוקים להם"; "לאפשר את קיומן של פעולות פינוי פצועים וטיפול רפואי בנפגעים" בהתאם לאמנות האג ואמנות ג'נבה.

ביהמ"ש דוחה את טענות העותרים, שגובו בתצהירים, הסותרות את טענות הצבא ומקבל את טענת הצבא כי הוא מודע לחובותיו על פי הדין הבינלאומי והישראלי וערוך למלא אותן.

למרות שמקובל שכללי המשפט ההומניטארי אינם נתונים לעקרון ההדדיות – כלומר אין דרישה ששני הצדדים ללחימה ימלאו אחר הוראות האמנה, והימנעות צד אחד אינה פותרת את הצד השני מלמלא חובותיו – מצא ביהמ"ש לנכון לציין, בהקשר של חמאס, כי: "ארגון זה אינו מקיים את המשפט הבינלאומי; החובות ההומניטאריות אינן מכובדות על-ידו; ואף אין כל הידברות עמו לקידום יישומם של העקרונות והדינים החלים על הצדדים המעורבים בעימות המזוין מן הסוג המתחולל כאן."  

לצפייה בפסק הדין מיום 19.1.2009

לצפייה בעתירה בעניין התקפות הצבא על צוותי רפואה (בג"ץ 201/09)

לצפייה בתגובת המשיבים (בג"ץ 201/09)

לצפייה בעתירה לחידוש אספקת החשמל והדלק (בג"ץ 248/09)

לצפייה בתגובת המדינה (בג"ץ 248/09)