בג"ץ 201/09 - רופאים לזכויות אדם ואח' נ' ראש הממשלה ואח' עתירה למתן צו על תנאי למניעת פגיעה בצווים רפואיים ופצועים ברצועת עזה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 201/09 - רופאים לזכויות אדם ואח' נ' ראש הממשלה ואח' עתירה למתן צו על תנאי למניעת פגיעה בצווים רפואיים ופצועים ברצועת עזה
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 07.01.2009
בג"ץ 201/09 - רופאים לזכויות אדם ואח' נ' ראש הממשלה ואח' עתירה למתן צו על תנאי למניעת פגיעה בצווים רפואיים ופצועים ברצועת עזה
עתירה של ארגוני זכויות האדם בישראל להפסיק את ההתקפות על צוותים רפואיים ואמבולנסים ברחבי רצועת עזה. מאז תחילת הלחימה ברצועת עזה, הצבא יורה בצוותים רפואיים הניגשים לטפל בנפגעים, ולחילופין מונע מהם, במשך שעות ארוכות, להגיע אל הנפגעים ולטפל בהם כנדרש. הפגיעה בצוותים הרפואיים ובפצועים מהווה הפרה חמורה של המשפט הבינלאומי הומאניטרי, המקנה להם הגנה ומחייב את הצבא, כבעל השליטה האפקטיבית בשטח, שלא לפגוע בהם ולדאוג לביטחונם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירה של ארגוני זכויות האדם בישראל להפסיק את ההתקפות על צוותים רפואיים ואמבולנסים ברחבי רצועת עזה. מאז תחילת הלחימה ברצועת עזה, הצבא יורה בצוותים רפואיים הניגשים לטפל בנפגעים, ולחילופין מונע מהם, במשך שעות ארוכות, להגיע אל הנפגעים ולטפל בהם כנדרש. הפגיעה בצוותים הרפואיים ובפצועים מהווה הפרה חמורה של המשפט הבינלאומי הומאניטרי, המקנה להם הגנה ומחייב את הצבא, כבעל השליטה האפקטיבית בשטח, שלא לפגוע בהם ולדאוג לביטחונם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות