בג"ץ 201/09 - רופאים לזכויות אדם ואח' נ' ראש הממשלה ואח' תגובה מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 201/09 - רופאים לזכויות אדם ואח' נ' ראש הממשלה ואח' תגובה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | תגובה | 08.01.2009
בג"ץ 201/09 - רופאים לזכויות אדם ואח' נ' ראש הממשלה ואח' תגובה מטעם המשיבים
תגובת המדינה בעתירת עמותת רופאים לזכויות אדם להורות לצבא לחדול מלפגוע בצוותים רפואיים ולהימנע מלעכב פינוי פצועים במהלך הלחימה בעזה. המדינה טוענת כי דין העתירה להידחות כיוון שהסעדים המבוקשים בה הנם כוללניים. הצבא פועל בהתאם לדיני המשפט הבינלאומי, וההנחיה לחיילים היא להימנע מלתקוף צוותים רפואיים למעט מקרים שבהם נעשה שימוש באמבולנס לצורכי לחימה. כמו כן הונחו החיילים לאפשר לתושבים שנפגעו לקבל טיפול רפואי ולאפשר את פינוים ממקום האירוע, והוקם חמ"ל מיוחד, המאויש על ידי מוקדנים וצוות רפואי, שמטרתו להבטיח לצלב האדום, לארגוני זכויות אדם ולגורמים פלסטינים קשר ישיר עם הצבא בנושאי פינוי פצועים וטיפולים רפואיים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המדינה בעתירת עמותת רופאים לזכויות אדם להורות לצבא לחדול מלפגוע בצוותים רפואיים ולהימנע מלעכב פינוי פצועים במהלך הלחימה בעזה. המדינה טוענת כי דין העתירה להידחות כיוון שהסעדים המבוקשים בה הנם כוללניים. הצבא פועל בהתאם לדיני המשפט הבינלאומי, וההנחיה לחיילים היא להימנע מלתקוף צוותים רפואיים למעט מקרים שבהם נעשה שימוש באמבולנס לצורכי לחימה. כמו כן הונחו החיילים לאפשר לתושבים שנפגעו לקבל טיפול רפואי ולאפשר את פינוים ממקום האירוע, והוקם חמ"ל מיוחד, המאויש על ידי מוקדנים וצוות רפואי, שמטרתו להבטיח לצלב האדום, לארגוני זכויות אדם ולגורמים פלסטינים קשר ישיר עם הצבא בנושאי פינוי פצועים וטיפולים רפואיים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות