בג"ץ 201/09, 248/09 - רופאים לזכויות אדם ואח' נ' ראש הממשלה ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 201/09, 248/09 - רופאים לזכויות אדם ואח' נ' ראש הממשלה ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 19.01.2009
בג"ץ 201/09, 248/09 - רופאים לזכויות אדם ואח' נ' ראש הממשלה ואח' פסק דין
פסק דין בעתירות עמותת רופאים לזכויות אדם ועמותת גישה בעניין המצב ההומניטארי ברצועת עזה במהלך מבצע "עופרת יצוקה", המתמקדות בפינוי פצועים לבי"ח, תקיפת צוותים רפואיים, ומחסור בחשמל המונע תפקוד תקין של מערכות חיוניות ברצועה. העתירות נמחקו לאחר שישראל הבהירה כי היא מודעת לחובותיה ההומניטאריות וערוכה למלא אותן. בית המשפט קובע כי גם בזמן לחימה על ישראל להבטיח את מילוי החובות המעוגנות בדין ההומניטארי הבינלאומי, ומביע תקווה כי גם לאחר סיום הקרבות תפעל ישראל ככל יכולתה להקלת סבלה של האוכלוסייה האזרחית ברצועה, אשר נפגעה פגיעה קשה במהלך הלחימה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירות עמותת רופאים לזכויות אדם ועמותת גישה בעניין המצב ההומניטארי ברצועת עזה במהלך מבצע "עופרת יצוקה", המתמקדות בפינוי פצועים לבי"ח, תקיפת צוותים רפואיים, ומחסור בחשמל המונע תפקוד תקין של מערכות חיוניות ברצועה. העתירות נמחקו לאחר שישראל הבהירה כי היא מודעת לחובותיה ההומניטאריות וערוכה למלא אותן. בית המשפט קובע כי גם בזמן לחימה על ישראל להבטיח את מילוי החובות המעוגנות בדין ההומניטארי הבינלאומי, ומביע תקווה כי גם לאחר סיום הקרבות תפעל ישראל ככל יכולתה להקלת סבלה של האוכלוסייה האזרחית ברצועה, אשר נפגעה פגיעה קשה במהלך הלחימה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות