המוקד להגנת הפרט - עת"ם (י-ם) 822/02 – גושה ואח' נ' מנהל הלשכה האזורית למנהל האוכלוסין ואח' פסק דין
חזרה לעמוד הקודם
01.09.2003|פסיקה|פסיקה / מחוזי

עת"ם (י-ם) 822/02 – גושה ואח' נ' מנהל הלשכה האזורית למנהל האוכלוסין ואח' פסק דין

בית המשפט לעניינים מינהליים קיבל את עתירתה של תושבת קבע שבקשתה לרישום ילדיה במרשם האוכלוסין הישראלי נדחתה בטענה שהילדים כבר רשומים במרשם האוכלוסין באזור, ולכן יש לדון בבקשה זו במסגרת הבקשה לאיחוד משפחות בעבור אביהם. נקבע שכיוון שמרכז חייהם של הילדים בישראל, רישומם ייעשה בהתאם להוראות תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל ולא במסגרת בקשה לאיחוד משפחות, ושקיומו של רישום במקום אחר אינו שולל את תחולת התקנה. כן נקבע כי מלשונה של תקנה 12 אין להסיק שאת הרישום במרשם האוכלוסין יש לבצע אך ורק סמוך לאחר הלידה.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים