עת"ם (י-ם) 822/02 – גושה ואח' נ' מנהל הלשכה האזורית למנהל האוכלוסין ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם (י-ם) 822/02 – גושה ואח' נ' מנהל הלשכה האזורית למנהל האוכלוסין ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / מחוזי | 01.09.2003
עת"ם (י-ם) 822/02 – גושה ואח' נ' מנהל הלשכה האזורית למנהל האוכלוסין ואח' פסק דין
בית המשפט לעניינים מינהליים קיבל את עתירתה של תושבת קבע שבקשתה לרישום ילדיה במרשם האוכלוסין הישראלי נדחתה בטענה שהילדים כבר רשומים במרשם האוכלוסין באזור, ולכן יש לדון בבקשה זו במסגרת הבקשה לאיחוד משפחות בעבור אביהם. נקבע שכיוון שמרכז חייהם של הילדים בישראל, רישומם ייעשה בהתאם להוראות תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל ולא במסגרת בקשה לאיחוד משפחות, ושקיומו של רישום במקום אחר אינו שולל את תחולת התקנה. כן נקבע כי מלשונה של תקנה 12 אין להסיק שאת הרישום במרשם האוכלוסין יש לבצע אך ורק סמוך לאחר הלידה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בית המשפט לעניינים מינהליים קיבל את עתירתה של תושבת קבע שבקשתה לרישום ילדיה במרשם האוכלוסין הישראלי נדחתה בטענה שהילדים כבר רשומים במרשם האוכלוסין באזור, ולכן יש לדון בבקשה זו במסגרת הבקשה לאיחוד משפחות בעבור אביהם. נקבע שכיוון שמרכז חייהם של הילדים בישראל, רישומם ייעשה בהתאם להוראות תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל ולא במסגרת בקשה לאיחוד משפחות, ושקיומו של רישום במקום אחר אינו שולל את תחולת התקנה. כן נקבע כי מלשונה של תקנה 12 אין להסיק שאת הרישום במרשם האוכלוסין יש לבצע אך ורק סמוך לאחר הלידה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות