עת"ם (י-ם) 379/04 - מנסור ואח' נ' משרד הפנים - מינהל האוכלוסין בירושלים פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם (י-ם) 379/04 - מנסור ואח' נ' משרד הפנים - מינהל האוכלוסין בירושלים פסק דין
פסיקה | פסיקה / מחוזי | 03.06.2005
עת"ם (י-ם) 379/04 - מנסור ואח' נ' משרד הפנים - מינהל האוכלוסין בירושלים פסק דין

בית המשפט לעניינים מינהליים קיבל את עתירתה של תושבת קבע שבקשתה לרשום את ילדיה במרשם האוכלוסין הישראלי נדחתה מחמת רישומם במרשם האוכלוסין הפלסטיני, בלא שנבדקה טענתם כי מרכז חייהם בישראל. המשיב טען שילדי העותרת הם "תושבי איזור", ולכן יש לדון בבקשה כבקשה לאיחוד משפחות, אך לאור חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) דינה של הבקשה כיום להידחות. לעומת זאת, על פי עת"מ 577/04 ונוהל שפרסם המשיב בעקבותיו, קיומו של רישום במקום אחר אינו שולל מתן מעמד בישראל שעה שמוכח שמרכז חיי המשפחה בישראל. נקבע כי הגדרת "תושב איזור" בחוק האזרחות מכוונת לזיקת תושבות, ללא קשר לרישום במרשם. המבחן המקובל להגדרת תושבות הוא מבחן מרב הזיקות.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

בית המשפט לעניינים מינהליים קיבל את עתירתה של תושבת קבע שבקשתה לרשום את ילדיה במרשם האוכלוסין הישראלי נדחתה מחמת רישומם במרשם האוכלוסין הפלסטיני, בלא שנבדקה טענתם כי מרכז חייהם בישראל. המשיב טען שילדי העותרת הם "תושבי איזור", ולכן יש לדון בבקשה כבקשה לאיחוד משפחות, אך לאור חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) דינה של הבקשה כיום להידחות. לעומת זאת, על פי עת"מ 577/04 ונוהל שפרסם המשיב בעקבותיו, קיומו של רישום במקום אחר אינו שולל מתן מעמד בישראל שעה שמוכח שמרכז חיי המשפחה בישראל. נקבע כי הגדרת "תושב איזור" בחוק האזרחות מכוונת לזיקת תושבות, ללא קשר לרישום במרשם. המבחן המקובל להגדרת תושבות הוא מבחן מרב הזיקות.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות