עת"ם (י-ם) 577/04 – אלקורד ואח' נ' שר הפנים פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם (י-ם) 577/04 – אלקורד ואח' נ' שר הפנים פסק דין
פסיקה | פסיקה / מחוזי | 25.10.2004
עת"ם (י-ם) 577/04 – אלקורד ואח' נ' שר הפנים פסק דין
בית המשפט לעניינים מינהליים קיבל את עתירתה של תושבת קבע שבקשתה לרשום את ילדיה במרשם האוכלוסין הישראלי נדחתה, והיא נדרשה להגיש בעבורם בקשה לאיחוד משפחות. נקבע כי ניתן לרשום את הילדים על פי תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל לא רק סמוך ללידתם, ובלבד שיוכח שמרכז חיי המשפחה בישראל. מבחינת תכליתה של התקנה - שמירה על שלמות התא המשפחתי - אין הבדל בין מי שמבקש מעמד בישראל בעבור ילדו בסמוך ללידתו ובין מי שמבקש זאת כעבור זמן.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בית המשפט לעניינים מינהליים קיבל את עתירתה של תושבת קבע שבקשתה לרשום את ילדיה במרשם האוכלוסין הישראלי נדחתה, והיא נדרשה להגיש בעבורם בקשה לאיחוד משפחות. נקבע כי ניתן לרשום את הילדים על פי תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל לא רק סמוך ללידתם, ובלבד שיוכח שמרכז חיי המשפחה בישראל. מבחינת תכליתה של התקנה - שמירה על שלמות התא המשפחתי - אין הבדל בין מי שמבקש מעמד בישראל בעבור ילדו בסמוך ללידתו ובין מי שמבקש זאת כעבור זמן.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות