עת"ם (י-ם) 283/05 - חג'אזי ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם (י-ם) 283/05 - חג'אזי ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / מחוזי | 25.05.2005
עת"ם (י-ם) 283/05 - חג'אזי ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
בית המשפט לעניינים מינהליים קיבל את עתירתה של תושבת קבע לרשום את ילדיה במרשם האוכלוסין בישראל ולהעניק להם מעמד זהה לשלה. נקבע כי בטיפולם בבקשת העותרים דרשו המשיבים דרישות חסרות יסוד בניגוד לדין, וכי לא הייתה כל הצדקה להחיל במקרה זה את חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), כפי שטענו המשיבים. נקבע כי הסכמת המשיבים, לאחר שהוגשה העתירה, לדחות את ההכרעה בשנתיים ובינתיים להעניק לילדים מעמד של תושב ארעי אינה סבירה ואינה מתחשבת בזמן הרב שחלף מאז הגשת הבקשה, ובכך כי לפחות בשלוש השנים האחרונות מרכז חייהם היה בישראל.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
בית המשפט לעניינים מינהליים קיבל את עתירתה של תושבת קבע לרשום את ילדיה במרשם האוכלוסין בישראל ולהעניק להם מעמד זהה לשלה. נקבע כי בטיפולם בבקשת העותרים דרשו המשיבים דרישות חסרות יסוד בניגוד לדין, וכי לא הייתה כל הצדקה להחיל במקרה זה את חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), כפי שטענו המשיבים. נקבע כי הסכמת המשיבים, לאחר שהוגשה העתירה, לדחות את ההכרעה בשנתיים ובינתיים להעניק לילדים מעמד של תושב ארעי אינה סבירה ואינה מתחשבת בזמן הרב שחלף מאז הגשת הבקשה, ובכך כי לפחות בשלוש השנים האחרונות מרכז חייהם היה בישראל.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות