עע"ם 6160/05 - שר הפנים ואח' נ' חג'אזי ואח' הודעת ערעור מפורטת המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עע"ם 6160/05 - שר הפנים ואח' נ' חג'אזי ואח' הודעת ערעור מפורטת
כתבי בי דין | ערעור | 31.08.2005
עע"ם 6160/05 - שר הפנים ואח' נ' חג'אזי ואח' הודעת ערעור מפורטת
אחד משבעה ערעורים דומים שהגישה המדינה על פסקי דין שניתנו בבית המשפט לעניינים מינהליים, העוסקים כולם בפרשנות תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל. בפסקי הדין עלתה שאלת מעמדם בישראל של ילדים שנולדו בישראל להורה אחד שהוא תושב קבע בישראל ולהורה תושב השטחים, שהוריהם רשמו אותם במרשם האוכלוסין בשטחים ולא בישראל. לטענת המדינה, התקנה פורשה בפסקי דין אלה בטעות כמחייבת את משרד הפנים להעניק לילדים אלה מעמד זהה להורה תושב הקבע. כן היא טוענת שיש להחזיר את המקרים נשואי הערעורים לשר הפנים, על מנת שיכריע בהם בהתאם להוראות התיקון לחוק האזרחות והכניסה לישראל, ובכלל זה על פי ההגדרה הנוכחית של "תושב אזור", שבה נכלל גם מי שרשום במרשם האוכלוסין בשטחים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
אחד משבעה ערעורים דומים שהגישה המדינה על פסקי דין שניתנו בבית המשפט לעניינים מינהליים, העוסקים כולם בפרשנות תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל. בפסקי הדין עלתה שאלת מעמדם בישראל של ילדים שנולדו בישראל להורה אחד שהוא תושב קבע בישראל ולהורה תושב השטחים, שהוריהם רשמו אותם במרשם האוכלוסין בשטחים ולא בישראל. לטענת המדינה, התקנה פורשה בפסקי דין אלה בטעות כמחייבת את משרד הפנים להעניק לילדים אלה מעמד זהה להורה תושב הקבע. כן היא טוענת שיש להחזיר את המקרים נשואי הערעורים לשר הפנים, על מנת שיכריע בהם בהתאם להוראות התיקון לחוק האזרחות והכניסה לישראל, ובכלל זה על פי ההגדרה הנוכחית של "תושב אזור", שבה נכלל גם מי שרשום במרשם האוכלוסין בשטחים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות