עמ"ם 3208/05 - התובע הצבאי נ' אבו ערה החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עמ"ם 3208/05 - התובע הצבאי נ' אבו ערה החלטה
פסיקה | פסיקה / צבאי | 24.11.2005
עמ"ם 3208/05 - התובע הצבאי נ' אבו ערה החלטה
בית המשפט הצבאי לערעורים קיבל ערעור על החלטה לקצר מהותית את צו המעצר המינהלי של אדם המוחזק במעצר מינהלי כבר כארבע שנים. הראיות המהותיות האחרונות למסוכנותו לכאורה של העצור הן משנת 2002, ובכל זאת קבע השופט כי כוונות לבצע פיגוע התאבדות שיוחסו לעצור בעבר, שהותו בכלא יחד עם עצורים ביטחוניים אחרים, והתלהטות המצב הביטחוני בשטחים לאחרונה, הם גורמים מספיקים להשארתו במעצר מינהלי. בעניין הנוהג לקיים "דיוני דחייה" - דיונים הנקבעים מלכתחילה כך שיידחו, רק כדי לקיים פורמלית את הוראות הצו בדבר מעצרים מינהליים - נקבע כי על פי הצו יש להביא את העצור בפני שופט בתוך שמונה ימים, אך אין מניעה שהביקורת השיפוטית רק תתחיל באותו דיון, ובלבד שתתנהל לגופו של עניין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בית המשפט הצבאי לערעורים קיבל ערעור על החלטה לקצר מהותית את צו המעצר המינהלי של אדם המוחזק במעצר מינהלי כבר כארבע שנים. הראיות המהותיות האחרונות למסוכנותו לכאורה של העצור הן משנת 2002, ובכל זאת קבע השופט כי כוונות לבצע פיגוע התאבדות שיוחסו לעצור בעבר, שהותו בכלא יחד עם עצורים ביטחוניים אחרים, והתלהטות המצב הביטחוני בשטחים לאחרונה, הם גורמים מספיקים להשארתו במעצר מינהלי. בעניין הנוהג לקיים "דיוני דחייה" - דיונים הנקבעים מלכתחילה כך שיידחו, רק כדי לקיים פורמלית את הוראות הצו בדבר מעצרים מינהליים - נקבע כי על פי הצו יש להביא את העצור בפני שופט בתוך שמונה ימים, אך אין מניעה שהביקורת השיפוטית רק תתחיל באותו דיון, ובלבד שתתנהל לגופו של עניין.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות