בג"ץ 3216/07 - חמדאן ואח' נ' מדינת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי ולצו ביניים המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 3216/07 - חמדאן ואח' נ' מדינת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי ולצו ביניים
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 11.04.2007
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט לאפשר לפלסטינים תושבי השטחים להכניס את בני זוגם לגור עימם בשטחים ולאפשר להם לקיים חיי משפחה סדירים ומשותפים. העתירה הוגשה לאחר שמזה שנים ולמעט מקרים בודדים, מסרב הצבא לקבל לידיו בקשות חדשות לאיחוד משפחות ולרישיונות ביקור. סירוב הצבא מנומק לעיתים בחוסר שיתוף פעולה עם הפלסטינים, לעיתים בניסיון להקטין את מספר השוהים הבלתי חוקיים ולעיתים כלל לא מנומק. מדיניות הצבא, טוען המוקד, מונעת משיקולים דמוגרפיים גזעניים שמטרתה פגיעה באוכלוסיה הפלסטינית והפעלת לחץ עליה. סירוב הצבא פוגע בזכותם של התושבים לחיי משפחה משותפים, שהוכרה כזכות יסוד חוקתית ע"י רוב שופטי ההרכב בבג"ץ עדאלה, שם נומקו המגבלות בטעמים בטחוניים, שכלל אינם נטענים ע"י הצבא בעניין זה.
עדכונים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות