בג"ץ 3170/07 - דויקאת ואח' נ' מ"י ואח' בקשה מטעם העותרים להגיב לתגובה מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 3170/07 - דויקאת ואח' נ' מ"י ואח' בקשה מטעם העותרים להגיב לתגובה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | תגובה | 20.09.2007
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
תגובת המוקד להגנת הפרט לתגובת המדינה, בעניין סדרת עתירות המוקד בנושא איחוד משפחות בשטחים. המדינה מסתמכת על טיעונים פוליטיים אשר למפקד הצבאי אסור לשקול; היא מתעלמת מהזכות לחיי משפחה ובוחרת בטיעון מעגלי – הכרעת בית המשפט כי על הצבא לקבל בקשות להסדרת מעמדם של בני זוגם של תושבי השטחים, תחייב את המדינה לכבד את הסכמי הביניים, וקביעה כי יש להפעיל מנגנון אחר להסדרת מעמד העותרים משמעו, לטענתה, הפרת ההסכמים.
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות