בג"ץ 3170/07 - דויקאת ואח' נ' מ"י ואח' החלטה המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 3170/07 - דויקאת ואח' נ' מ"י ואח' החלטה
פסיקה | פסיקה / עליון | 24.09.2007
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
בעקבות סדרת עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט, קבע ביהמ"ש כי על המדינה להודיע לבג"ץ, תוך 60 יום, אם תשונה המדיניות בנושא איחוד המשפחות בשטחים. מתוך אתר בית המשפט העליון.
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות