בג"ץ 3170/07 - דויקאת ואח' נ' מדינת ישראל ואח' תגובה מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 3170/07 - דויקאת ואח' נ' מדינת ישראל ואח' תגובה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | תגובה | 18.09.2007
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
בסדרת עתירות המוקד בעניין איחוד משפחות בשטחים טוענת המדינה כי העותרים מבקשים להפר את הסכמי הביניים, ולפיכך יש לדחות את העתירה בהיותה עוסקת בנושאים מדיניים מובהקים. ואולם, טענות המדינה מטעות, שכן, למעשה דורשים העותרים מהמדינה לחדש את פרוצדורת קבלת הבקשות מהרשות הפלסטינית, דבר שהיא מסרבת לעשות כעת, ולפעול להגשמת זכות העותרים לחיי משפחה, בדרך זו או בכל דרך אחרת. בתשובת המדינה לעתירות בולטת ההתעלמות מהזכות לחיי משפחה, כזכותם החוקתית של התושבים הפלסטינים בשטחים, כפי שהוכרה ע"י ביהמ"ש העליון בבג"ץ עדאלה.
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות