ת.א. (י-ם) 8826/04 - עיאידה נ' דדוביץ' ואח' כתב תביעה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ת.א. (י-ם) 8826/04 - עיאידה נ' דדוביץ' ואח' כתב תביעה
כתבי בי דין | כתב תביעה | 21.07.2004
ת.א. (י-ם) 8826/04 - עיאידה נ' דדוביץ' ואח' כתב תביעה
כתב תביעה בעניינו של פלסטיני שהוכה בכל חלקי גופו ושתיים מצלעותיו נשברו. התובע חזר מחלקת אדמה השייכת למשפחתו והבחין בשלושה בחורים יהודים חובטים במכוניתו. הוא ביקש מחייל ששמר במקום להורות להם לחדול, אך החייל לא עשה דבר. הבחורים האלימים התקרבו לתובע, ואחד מהם החל להכותו בבעיטות ובאגרופים. הוא הובהל לבית חולים, ושם אבחנו הרופאים שברים בצלעות. נגד הבחור המכה הוגש כתב אישום פלילי. הוא הורשע, ונגזרו עליו שמונה חודשי מאסר וקנס כספי בסך 1,500 ש"ח. התובע, באמצעות המוקד להגנת הפרט, הגיש תביעה נזיקית, ובהיעדר הגנה נפסק כי על הנתבע לשלם פיצויים בסך 75,000 ש"ח. הנתבע מתעלם מהחלטות ביהמ"ש. בהסכם פשרה בין התובע והמדינה הוסכם כי חלקה של המדינה בפיצוי על הנזק יהיה 40,000 ש"ח בגין אחריות שילוחית. הסכום הועבר לתובע.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
כתב תביעה בעניינו של פלסטיני שהוכה בכל חלקי גופו ושתיים מצלעותיו נשברו. התובע חזר מחלקת אדמה השייכת למשפחתו והבחין בשלושה בחורים יהודים חובטים במכוניתו. הוא ביקש מחייל ששמר במקום להורות להם לחדול, אך החייל לא עשה דבר. הבחורים האלימים התקרבו לתובע, ואחד מהם החל להכותו בבעיטות ובאגרופים. הוא הובהל לבית חולים, ושם אבחנו הרופאים שברים בצלעות. נגד הבחור המכה הוגש כתב אישום פלילי. הוא הורשע, ונגזרו עליו שמונה חודשי מאסר וקנס כספי בסך 1,500 ש"ח. התובע, באמצעות המוקד להגנת הפרט, הגיש תביעה נזיקית, ובהיעדר הגנה נפסק כי על הנתבע לשלם פיצויים בסך 75,000 ש"ח. הנתבע מתעלם מהחלטות ביהמ"ש. בהסכם פשרה בין התובע והמדינה הוסכם כי חלקה של המדינה בפיצוי על הנזק יהיה 40,000 ש"ח בגין אחריות שילוחית. הסכום הועבר לתובע.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות