שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים - תשובת משרד הפנים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים - תשובת משרד הפנים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 05.11.2009
שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים - תשובת משרד הפנים
תשובת משרד הפנים לבקשה שהגיש המוקד להגנת הפרט, על פי חוק חופש המידע, לקבל נתונים על שלילת מעמד מתושבים בירושלים המזרחית בשנת 2008. במכתב מודיע משרד הפנים למוקד כי בשנת 2008 נשלל מעמדם של 4577 תושבי קבע בירושלים המזרחית, ובתוכם 99 ילדים מתחת לגיל 18. כמו כן מודה משרד הפנים במכתבו כי רוב הפקעות המעמד בשנת 2008 התבצעו במסגרת פעולה יזומה של המשרד בחודשים מרץ ואפריל. למרות שחלפו חודשים רבים מיום הגשת הבקשה, שבמהלכם נאלץ המוקד לשלוח למשרד הפנים שבע תזכורות בעניין, גם התשובה שנתקבלה לבסוף אינה מלאה, וחלק משאלות המוקד נותרו ללא מענה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת משרד הפנים לבקשה שהגיש המוקד להגנת הפרט, על פי חוק חופש המידע, לקבל נתונים על שלילת מעמד מתושבים בירושלים המזרחית בשנת 2008. במכתב מודיע משרד הפנים למוקד כי בשנת 2008 נשלל מעמדם של 4577 תושבי קבע בירושלים המזרחית, ובתוכם 99 ילדים מתחת לגיל 18. כמו כן מודה משרד הפנים במכתבו כי רוב הפקעות המעמד בשנת 2008 התבצעו במסגרת פעולה יזומה של המשרד בחודשים מרץ ואפריל. למרות שחלפו חודשים רבים מיום הגשת הבקשה, שבמהלכם נאלץ המוקד לשלוח למשרד הפנים שבע תזכורות בעניין, גם התשובה שנתקבלה לבסוף אינה מלאה, וחלק משאלות המוקד נותרו ללא מענה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות