עת"ם 389/10 - סכאפי ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה מינהלית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 389/10 - סכאפי ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה מינהלית
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 25.02.2010
עת"ם 389/10 - סכאפי ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה מינהלית
עתירה מינהלית של המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים להעניק לילדיה החורגים של תושבת ירושלים מעמד של תושבי קבע, ולקבוע עקרונית כי החלטה על מעמד קטינים לא תושפע מהוראת השעה. האישה נישאה לתושב חברון והם מתגוררים עם ילדיהם בירושלים. משה"פ אישר את בקשת האם לאחמ"ש, אולם הילדים קיבלו היתרי שהייה זמניים בלבד, למרות שעל פי נוהלי משה"פ קטינים מתחת לגיל 14 אמורים לקבל רישיון לישיבה בישראל. המוקד טוען כי העובדה שהוראת השעה מונעת מהאב לקבל מעמד אינה אמורה להשפיע על מתן המעמד לילדיו, כיוון שתכליתה למנוע סיכון ביטחוני למדינה וכך היא אינה נוגעת לקטינים מתחת לגיל 14.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
עתירה מינהלית של המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים להעניק לילדיה החורגים של תושבת ירושלים מעמד של תושבי קבע, ולקבוע עקרונית כי החלטה על מעמד קטינים לא תושפע מהוראת השעה. האישה נישאה לתושב חברון והם מתגוררים עם ילדיהם בירושלים. משה"פ אישר את בקשת האם לאחמ"ש, אולם הילדים קיבלו היתרי שהייה זמניים בלבד, למרות שעל פי נוהלי משה"פ קטינים מתחת לגיל 14 אמורים לקבל רישיון לישיבה בישראל. המוקד טוען כי העובדה שהוראת השעה מונעת מהאב לקבל מעמד אינה אמורה להשפיע על מתן המעמד לילדיו, כיוון שתכליתה למנוע סיכון ביטחוני למדינה וכך היא אינה נוגעת לקטינים מתחת לגיל 14.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות