עת"ם 389/10 - סכאפי ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 389/10 - סכאפי ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / מחוזי | 03.01.2013
עת"ם 389/10 - סכאפי ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים להעניק מעמד בישראל לילדים מנישואים קודמים של בן זוגה של פלסטינית מירושלים המזרחית. העתירה מתקבלת. בית המשפט קובע כי בהתאם לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) יש להעניק לילדים מעמד ארעי (אשרת א/5) לשם מניעת הפרדתם מאביהם המשמורן, השוהה בישראל כדין, ופוסק כי "פתרון זה מגשים את עקרון טובת הילד והולם את תכליות חוק הוראת השעה". בית המשפט מוסיף כי הרציונאל הביטחוני שביסוד חוק הוראת השעה אינו חל על ילדים בגילם, וקובע כי הסדרת שהייתם באמצעות היתרי מת"ק, וללא מעמד, אינה מידתית ואינה סבירה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים להעניק מעמד בישראל לילדים מנישואים קודמים של בן זוגה של פלסטינית מירושלים המזרחית. העתירה מתקבלת. בית המשפט קובע כי בהתאם לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) יש להעניק לילדים מעמד ארעי (אשרת א/5) לשם מניעת הפרדתם מאביהם המשמורן, השוהה בישראל כדין, ופוסק כי "פתרון זה מגשים את עקרון טובת הילד והולם את תכליות חוק הוראת השעה". בית המשפט מוסיף כי הרציונאל הביטחוני שביסוד חוק הוראת השעה אינו חל על ילדים בגילם, וקובע כי הסדרת שהייתם באמצעות היתרי מת"ק, וללא מעמד, אינה מידתית ואינה סבירה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות