המוקד להגנת הפרט - עת"ם 389/10 - סכאפי ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
חזרה לעמוד הקודם
03.01.2013|פסיקה|פסיקה / מחוזי

עת"ם 389/10 - סכאפי ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין

פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים להעניק מעמד בישראל לילדים מנישואים קודמים של בן זוגה של פלסטינית מירושלים המזרחית. העתירה מתקבלת. בית המשפט קובע כי בהתאם לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) יש להעניק לילדים מעמד ארעי (אשרת א/5) לשם מניעת הפרדתם מאביהם המשמורן, השוהה בישראל כדין, ופוסק כי "פתרון זה מגשים את עקרון טובת הילד והולם את תכליות חוק הוראת השעה". בית המשפט מוסיף כי הרציונאל הביטחוני שביסוד חוק הוראת השעה אינו חל על ילדים בגילם, וקובע כי הסדרת שהייתם באמצעות היתרי מת"ק, וללא מעמד, אינה מידתית ואינה סבירה.