המוקד למשרד הפנים: הנהלים החדשים לרישום ילדים מתחת לגיל 14, שרק אחד מהוריהם תושב קבע בישראל, פסולים ולא חוקיים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
01.11.2017
המוקד למשרד הפנים: הנהלים החדשים לרישום ילדים מתחת לגיל 14, שרק אחד מהוריהם תושב קבע בישראל, פסולים ולא חוקיים
המוקד למשרד הפנים: הנהלים החדשים לרישום ילדים מתחת לגיל 14, שרק אחד מהוריהם תושב קבע בישראל, פסולים ולא חוקיים
ביום 1.8.2017 עדכן משרד הפנים את הנהלים העוסקים במתן מעמד בישראל לקטינים מתחת לגיל 14, שרק אחד מהוריהם הוא בעל מעמד של תושב קבע במדינה. בנהלים החדשים נקבע, כי במקרים בהם לא מתקבלת החלטה בעניין רישומו של ילד במשך חצי שנה, או במקרים בהם הסתיימה בדיקת הבקשה לרישומו של הילד, אך טרם הוכח קיומו של "מרכז חיים" בן שנתיים בישראל – יינתן לילד היתר שהייה זמני, אשר יונפק על ידי המפקד הצבאי בשטחים הכבושים.

ביום 29.10.2017 שיגר המוקד להגנת הפרט מכתב למשרד הפנים, בו נטען כי הנהלים החדשים פסולים ועומדים בסתירה לחוק האזרחות והכניסה לישראל התשס"ג 2003 (הוראת השעה) ולפסיקה הקיימת; בין השאר, בעניין סכאפי, שם נקבע, כי לקטינים מתחת לגיל 14 לא ניתן לתת היתרים צבאיים, אלא רק מעמד של ממש מטעם שר הפנים.

עוד הוסיף המוקד, כי בנהלים החדשים קיימים הסדרים נוספים הדורשים הבהרות ותיקונים, וקרא למשרד הפנים לפעול בדחיפות המרבית, על מנת להסיר את ההוראות הפסולות והבלתי חוקיות מהנהלים, ולהחליפן בהסדרים העולים בקנה אחד עם החקיקה והפסיקה, באופן שמכבד את זכויות היסוד של אותם ילדים ובני משפחתם.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 1.8.2017 עדכן משרד הפנים את הנהלים העוסקים במתן מעמד בישראל לקטינים מתחת לגיל 14, שרק אחד מהוריהם הוא בעל מעמד של תושב קבע במדינה. בנהלים החדשים נקבע, כי במקרים בהם לא מתקבלת החלטה בעניין רישומו של ילד במשך חצי שנה, או במקרים בהם הסתיימה בדיקת הבקשה לרישומו של הילד, אך טרם הוכח קיומו של "מרכז חיים" בן שנתיים בישראל – יינתן לילד היתר שהייה זמני, אשר יונפק על ידי המפקד הצבאי בשטחים הכבושים.

ביום 29.10.2017 שיגר המוקד להגנת הפרט מכתב למשרד הפנים, בו נטען כי הנהלים החדשים פסולים ועומדים בסתירה לחוק האזרחות והכניסה לישראל התשס"ג 2003 (הוראת השעה) ולפסיקה הקיימת; בין השאר, בעניין סכאפי, שם נקבע, כי לקטינים מתחת לגיל 14 לא ניתן לתת היתרים צבאיים, אלא רק מעמד של ממש מטעם שר הפנים.

עוד הוסיף המוקד, כי בנהלים החדשים קיימים הסדרים נוספים הדורשים הבהרות ותיקונים, וקרא למשרד הפנים לפעול בדחיפות המרבית, על מנת להסיר את ההוראות הפסולות והבלתי חוקיות מהנהלים, ולהחליפן בהסדרים העולים בקנה אחד עם החקיקה והפסיקה, באופן שמכבד את זכויות היסוד של אותם ילדים ובני משפחתם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות