המוקד להגנת הפרט - נוהל הטיפול בבקשה למתן רישיון ישיבה בישראל לקטין שנולד בישראל שרק אחד מהוריו רשום כתושב קבע לפי תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל - פורסם אוגוסט 2017
חזרה לעמוד הקודם
01.08.2017|מסמכים אחרים|נוהל

נוהל הטיפול בבקשה למתן רישיון ישיבה בישראל לקטין שנולד בישראל שרק אחד מהוריו רשום כתושב קבע לפי תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל - פורסם אוגוסט 2017

נוהל משרד הפנים העוסק במתן מעמד בישראל לקטינים מתחת לגיל 14 שרק אחד מהוריהם הוא בעל מעמד של תושב קבע בישראל. הנוהל קובע כי במקרים בהם לא מתקבלת החלטה בעניין רישומו של הילד במשך חצי שנה, או במקרים בהם הסתיימה בדיקת הבקשה לרישומו של הילד אך טרם הוכח קיומו של "מרכז חיים" בן שנתיים בישראל, יינתן לילד היתר שהייה זמני.