הנדון: דרישה לתיקון נהלים המסדירים את הטיפול בבקשות לרישום קטינים אשר רק אחד מהוריהם תושב קבע המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: דרישה לתיקון נהלים המסדירים את הטיפול בבקשות לרישום קטינים אשר רק אחד מהוריהם תושב קבע
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 29.10.2017
הנדון: דרישה לתיקון נהלים המסדירים את הטיפול בבקשות לרישום קטינים אשר רק אחד מהוריהם תושב קבע
בקשת המוקד להגנת הפרט ממשרד הפנים לתקן את הנהלים החדשים לרישום ילדים מתחת לגיל 14 שרק אחד מהוריהם תושב קבע. הנהלים, שעודכנו באוגוסט 2017, קובעים כי במקרים בהם לא מתקבלת החלטה בעניין רישומו של ילד במשך חצי שנה, או במקרים בהם הסתיימה בדיקת הבקשה לרישומו של הילד אך טרם הוכח קיומו של "מרכז חיים" בן שנתיים בישראל, יינתן לילד היתר שהייה זמני, אשר יונפק על ידי המפקד הצבאי בשטחים הכבושים. המוקד טוען כי הדבר מנוגד לחוק האזרחות ולפסיקה הקיימת, שם נקבע כי לקטינים מתחת לגיל 14 לא יינתנו היתרים צבאיים, אלא רק מעמד של ממש מטעם שר הפנים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט ממשרד הפנים לתקן את הנהלים החדשים לרישום ילדים מתחת לגיל 14 שרק אחד מהוריהם תושב קבע. הנהלים, שעודכנו באוגוסט 2017, קובעים כי במקרים בהם לא מתקבלת החלטה בעניין רישומו של ילד במשך חצי שנה, או במקרים בהם הסתיימה בדיקת הבקשה לרישומו של הילד אך טרם הוכח קיומו של "מרכז חיים" בן שנתיים בישראל, יינתן לילד היתר שהייה זמני, אשר יונפק על ידי המפקד הצבאי בשטחים הכבושים. המוקד טוען כי הדבר מנוגד לחוק האזרחות ולפסיקה הקיימת, שם נקבע כי לקטינים מתחת לגיל 14 לא יינתנו היתרים צבאיים, אלא רק מעמד של ממש מטעם שר הפנים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות