נוהל הטיפול בבקשה למתן רישיון ישיבה בישראל לקטין שנולד מחוץ לישראל שרק אחד מהוריו רשום כתושב קבע - פורסם אוגוסט 2017 המוקד להגנת הפרט
נוהל הטיפול בבקשה למתן רישיון ישיבה בישראל לקטין שנולד מחוץ לישראל שרק אחד מהוריו רשום כתושב קבע - פורסם אוגוסט 2017
מסמכים אחרים | נוהל | 01.08.2017
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
נוהל משרד הפנים העוסק במתן מעמד בישראל לקטינים מתחת לגיל 14 שנולדו מחוץ לישראל ושרק אחד מהוריהם הוא בעל מעמד של תושב קבע בישראל. הנוהל קובע כי במקרים בהם לא מתקבלת החלטה בעניין רישומו של הילד במשך חצי שנה, או במקרים בהם הסתיימה בדיקת הבקשה לרישומו של הילד אך טרם הוכח קיומו של "מרכז חיים" בן שנתיים בישראל, יינתן לילד היתר שהייה זמני.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות