עת"ם 389/10 - סכאפי ואח' נ' שר הפנים ואח' עיקרי טיעון מטעם העותרים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 389/10 - סכאפי ואח' נ' שר הפנים ואח' עיקרי טיעון מטעם העותרים
כתבי בי דין | עיקרי טיעון | 09.06.2010
עת"ם 389/10 - סכאפי ואח' נ' שר הפנים ואח' עיקרי טיעון מטעם העותרים
עיקרי טיעון בעתירה מינהלית שהגיש המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים להעניק לילדים מנישואים קודמים של בן זוג זר מעמד קבע בישראל. המוקד טוען כי העובדה שהוראת השעה המונעת באופן זמני מהאב לקבל מעמד בישראל אינה אמורה להשפיע על מתן המעמד לילדיו, כיוון שתכליתה למנוע סיכון ביטחוני למדינה, וסיכון כזה אינו נשקף מקטינים מתחת לגיל 14. בנוסף טוען המוקד כי תכליתו של נוהל קטין נלווה היא לאפשר להורה המשמורן, שנישא בשנית, להמשיך לטפל בילדיו גם בהיותו בישראל, כשהוא מקבל את מלוא הגיבוי והתמיכה הסוציאלית שמדינת ישראל בחרה להעניק למשפחות עם ילדים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
עיקרי טיעון בעתירה מינהלית שהגיש המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים להעניק לילדים מנישואים קודמים של בן זוג זר מעמד קבע בישראל. המוקד טוען כי העובדה שהוראת השעה המונעת באופן זמני מהאב לקבל מעמד בישראל אינה אמורה להשפיע על מתן המעמד לילדיו, כיוון שתכליתה למנוע סיכון ביטחוני למדינה, וסיכון כזה אינו נשקף מקטינים מתחת לגיל 14. בנוסף טוען המוקד כי תכליתו של נוהל קטין נלווה היא לאפשר להורה המשמורן, שנישא בשנית, להמשיך לטפל בילדיו גם בהיותו בישראל, כשהוא מקבל את מלוא הגיבוי והתמיכה הסוציאלית שמדינת ישראל בחרה להעניק למשפחות עם ילדים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות