המוקד להגנת הפרט - פקודות הצבא ב"מרחב התפר" ונוהל טיפול בשימוש לרעה בהיתר "מרחב התפר"
חזרה לעמוד הקודם
30.07.2009|מסמכים אחרים|נוהל

פקודות הצבא ב"מרחב התפר" ונוהל טיפול בשימוש לרעה בהיתר "מרחב התפר"

קבוצת פקודות הצבא המעגנת ומפרטת את הכללים הנוגעים למגורים, כניסה ושהייה בשטח "מרחב התפר". בין השאר מפרט המסמך את הקריטריונים לקבלת התעודות וההיתרים השונים ב"מרחב התפר".

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים