קריטריונים לפועלים בחקלאות ב"מרחב התפר", מתוך קובץ פקודות קבע "מרחב התפר" משנת 2009 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
קריטריונים לפועלים בחקלאות ב"מרחב התפר", מתוך קובץ פקודות קבע "מרחב התפר" משנת 2009
מסמכים אחרים | נוהל | 30.07.2009
קריטריונים לפועלים בחקלאות ב"מרחב התפר", מתוך קובץ פקודות קבע "מרחב התפר" משנת 2009
טבלה המפרטת את סוגי הגידולים החקלאיים השונים וקובעת באילו עונות יש להתיר כניסת פועלים ל"מרחב התפר" לעבודה בחקלאות, בהתאם לגידול המבוקש. הטבלה היא נספח לקובץ פקודות הקבע של הצבא בעניין "מרחב התפר", אותו צירפה המדינה להודעה מעדכנת משלימה מטעמה במסגרת עתירת המוקד להגנת הפרט נגד משטר ההיתרים שמנהיגה ישראל בשטחי "מרחב התפר" - בג"ץ 9961/03.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
טבלה המפרטת את סוגי הגידולים החקלאיים השונים וקובעת באילו עונות יש להתיר כניסת פועלים ל"מרחב התפר" לעבודה בחקלאות, בהתאם לגידול המבוקש. הטבלה היא נספח לקובץ פקודות הקבע של הצבא בעניין "מרחב התפר", אותו צירפה המדינה להודעה מעדכנת משלימה מטעמה במסגרת עתירת המוקד להגנת הפרט נגד משטר ההיתרים שמנהיגה ישראל בשטחי "מרחב התפר" - בג"ץ 9961/03.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות