המוקד להגנת הפרט - קבוצת פקודות קבע "מרחב התפר" 2010
חזרה לעמוד הקודם
01.09.2010|מסמכים אחרים|נוהל

קבוצת פקודות קבע "מרחב התפר" 2010

קובץ פקודות הקבע שהוציא הצבא, המעגן את הכללים הנוגעים למגורים, כניסה ושהייה ב"מרחב התפר", לרבות כל הנוגע לקבלת תעודות והיתרים.