בג"ץ 4340/11 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 4340/11 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 09.06.2011
בג"ץ 4340/11 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בישראל להורות לצבא לבטל את השינוי בנוהל טיפול בבקשות לבירור מניעה ליציאה מהשטחים לחו"ל, ולפעול לתיקון הכשלים שהביאו ליישומו הלקוי. הארגונים טוענים כי השינוי בנוהל מרע עוד יותר, בלי צורך ממשי, את מצב התושבים הפלסטינים, וכי מדובר בפגיעה שלא לתכלית ראויה, תוך הפרה של התחייבויות שניתנו במסגרת עתירה קודמת בבג"ץ ושל החלטות בית המשפט העליון. הארגונים מזכירים כי השינוי מחריף את הפגיעה בזכות התושבים הפלסטינים המוגנים לחופש תנועה ובזכותם להליך הוגן, זכויות הנמנות עם הנורמות של המשפט הבינלאומי המינהגי ומעוגנות היטב במשפט הישראלי.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בישראל להורות לצבא לבטל את השינוי בנוהל טיפול בבקשות לבירור מניעה ליציאה מהשטחים לחו"ל, ולפעול לתיקון הכשלים שהביאו ליישומו הלקוי. הארגונים טוענים כי השינוי בנוהל מרע עוד יותר, בלי צורך ממשי, את מצב התושבים הפלסטינים, וכי מדובר בפגיעה שלא לתכלית ראויה, תוך הפרה של התחייבויות שניתנו במסגרת עתירה קודמת בבג"ץ ושל החלטות בית המשפט העליון. הארגונים מזכירים כי השינוי מחריף את הפגיעה בזכות התושבים הפלסטינים המוגנים לחופש תנועה ובזכותם להליך הוגן, זכויות הנמנות עם הנורמות של המשפט הבינלאומי המינהגי ומעוגנות היטב במשפט הישראלי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות