בג"ץ 4340/11 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 4340/11 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 18.04.2012
בג"ץ 4340/11 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' פסק דין
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח להורות לצבא לבטל את השינוי בנוהל הטיפול בבקשות לבירור מניעת יציאה לחו"ל. השופטים דוחים את העתירה ומטילים על העותרים 5,000 ₪ הוצאות משפט. בג"ץ נמנע מלהתערב בהחלטת הצבא וקובע כי הנוהל החדש אינו מרע בהכרח את מצבם של המבקשים להשתמש בו. השופטים מציינים כי יש מן ההטעיה בטענת העותרים שהנוהל נוגע למאות אלפי פלסטינים, שכן מספר המשתמשים בו למעשה הוא 250-200 בשנה. זאת למרות שהנוהל נועד במהותו לשרת את כל מאות אלפי הפלסטינים המבקשים לצאת מהגדה המערבית לחו"ל, ומיעוט המשתמשים נובע מכשלי הצבא ביישומו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח להורות לצבא לבטל את השינוי בנוהל הטיפול בבקשות לבירור מניעת יציאה לחו"ל. השופטים דוחים את העתירה ומטילים על העותרים 5,000 ₪ הוצאות משפט. בג"ץ נמנע מלהתערב בהחלטת הצבא וקובע כי הנוהל החדש אינו מרע בהכרח את מצבם של המבקשים להשתמש בו. השופטים מציינים כי יש מן ההטעיה בטענת העותרים שהנוהל נוגע למאות אלפי פלסטינים, שכן מספר המשתמשים בו למעשה הוא 250-200 בשנה. זאת למרות שהנוהל נועד במהותו לשרת את כל מאות אלפי הפלסטינים המבקשים לצאת מהגדה המערבית לחו"ל, ומיעוט המשתמשים נובע מכשלי הצבא ביישומו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות