עת"ם 13110-02-12 - ד נ' שר הפנים ואח' עתירה מינהלית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 13110-02-12 - ד נ' שר הפנים ואח' עתירה מינהלית
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 07.02.2012
עת"ם 13110-02-12 - ד נ' שר הפנים ואח' עתירה מינהלית
עתירה מינהלית בעניינה של אישה ירדנית שהייתה קורבן לאלימות נמשכת מצד בעלה הירושלמי, שבין השאר גם נמנע מלהסדיר את מעמדה. המוקד להגנת הפרט הגיש את העתירה לאחר שבקשה למתן מעמד זמני, עד ההכרעה בבקשתה בוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים, סורבה. בנוסף מבקש המוקד ממשרד הפנים לקבוע בנוהל כי נשים זרות במצב דומה, שבקשתן עמדה בתנאי הסף להעברה לוועדה הבינמשרדית, יקבלו מעמד ארעי בזמן הטיפול בבקשתן. המוקד מדגיש כי אל לה למדינה להנציח את קורבנותה של אישה אשר אלימות בעלה ורצונו לשלוט בה הפכו אותה לשוהה שלא כדין בעל כורחה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירה מינהלית בעניינה של אישה ירדנית שהייתה קורבן לאלימות נמשכת מצד בעלה הירושלמי, שבין השאר גם נמנע מלהסדיר את מעמדה. המוקד להגנת הפרט הגיש את העתירה לאחר שבקשה למתן מעמד זמני, עד ההכרעה בבקשתה בוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים, סורבה. בנוסף מבקש המוקד ממשרד הפנים לקבוע בנוהל כי נשים זרות במצב דומה, שבקשתן עמדה בתנאי הסף להעברה לוועדה הבינמשרדית, יקבלו מעמד ארעי בזמן הטיפול בבקשתן. המוקד מדגיש כי אל לה למדינה להנציח את קורבנותה של אישה אשר אלימות בעלה ורצונו לשלוט בה הפכו אותה לשוהה שלא כדין בעל כורחה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות