עת"ם 13110-02-12 - ד' ואח' נ' שר הפנים ואח' טיעונים משלימים מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 13110-02-12 - ד' ואח' נ' שר הפנים ואח' טיעונים משלימים מטעם המשיבים
כתבי בי דין | תגובה | 22.07.2012
עת"ם 13110-02-12 - ד' ואח' נ' שר הפנים ואח' טיעונים משלימים מטעם המשיבים
הודעת פרקליטות מחוז ירושלים בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים להעניק מעמד ארעי לנשים זרות שבקשתן לאיחוד משפחות הופסקה בשל אלימות בן זוגן הישראלי, ושבקשתן למעמד בישראל נדונה במשרד הפנים, עד לקבלת הכרעה בבקשתן. הפרקליטות עומדת על התנגדותה לתת לנשים מעמד זמני בעת הטיפול בבקשתן, אולם מציעה לתת "עדיפות מהמעלה הראשונה בטיפול בעניינן של קרבנות אלימות שאין בידיהן אשרה בתוקף, העומדות בתנאי הסף של נוהל האלימות. עדיפות זו לא תוגבל בתנאים נוספים [... והיא] נפרשת על כל שלבי הטיפול בבקשה". הפרקליטות טוענת כי קיצור תקופת ההמתנה מהווה פתרון ראוי והולם לקשיים שעמם מתמודדות הנשים עד לקבלת הכרעה בעניינן.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הודעת פרקליטות מחוז ירושלים בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים להעניק מעמד ארעי לנשים זרות שבקשתן לאיחוד משפחות הופסקה בשל אלימות בן זוגן הישראלי, ושבקשתן למעמד בישראל נדונה במשרד הפנים, עד לקבלת הכרעה בבקשתן. הפרקליטות עומדת על התנגדותה לתת לנשים מעמד זמני בעת הטיפול בבקשתן, אולם מציעה לתת "עדיפות מהמעלה הראשונה בטיפול בעניינן של קרבנות אלימות שאין בידיהן אשרה בתוקף, העומדות בתנאי הסף של נוהל האלימות. עדיפות זו לא תוגבל בתנאים נוספים [... והיא] נפרשת על כל שלבי הטיפול בבקשה". הפרקליטות טוענת כי קיצור תקופת ההמתנה מהווה פתרון ראוי והולם לקשיים שעמם מתמודדות הנשים עד לקבלת הכרעה בעניינן.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות