נוהל הטיפול בהפסקת הליך מדורג להסדרת מעמד לבני זוג של ישראלים כתוצאה מאלימות מצד בן הזוג הישראלי [מעודכן נכון ליום 18.4.2007] המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
נוהל הטיפול בהפסקת הליך מדורג להסדרת מעמד לבני זוג של ישראלים כתוצאה מאלימות מצד בן הזוג הישראלי [מעודכן נכון ליום 18.4.2007]
מסמכים אחרים | נוהל | 18.04.2007
נוהל הטיפול בהפסקת הליך מדורג להסדרת מעמד לבני זוג של ישראלים כתוצאה מאלימות מצד בן הזוג הישראלי [מעודכן נכון ליום 18.4.2007]
נוהל משרד הפנים לטיפול במקרים בהם ההליך המדורג להסדרת מעמד בני זוג זרים בישראל נפסק כתוצאה מאלימות מצד בן הזוג הישראלי. הנוהל מתייחס למקרים בהם הקשר הזוגי ניתק כתוצאה מאלימות בן הזוג הישראלי, ומסדיר את המשך הטיפול במעמד בן הזוג הזר בישראל. מי שעומד בתנאי הנוהל לא יגורש מישראל, ותינתן לו שהות להסדיר את מעמדו. בעקבות פנייתו לוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים, בהתאם להוראות הנוהל, תוכל הוועדה להמליץ על מתן מעמד ארעי מסוג א/5.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
נוהל משרד הפנים לטיפול במקרים בהם ההליך המדורג להסדרת מעמד בני זוג זרים בישראל נפסק כתוצאה מאלימות מצד בן הזוג הישראלי. הנוהל מתייחס למקרים בהם הקשר הזוגי ניתק כתוצאה מאלימות בן הזוג הישראלי, ומסדיר את המשך הטיפול במעמד בן הזוג הזר בישראל. מי שעומד בתנאי הנוהל לא יגורש מישראל, ותינתן לו שהות להסדיר את מעמדו. בעקבות פנייתו לוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים, בהתאם להוראות הנוהל, תוכל הוועדה להמליץ על מתן מעמד ארעי מסוג א/5.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות