השגה 550/11 - ב נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
השגה 550/11 - ב נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה החלטה
מסמכים אחרים | החלטת משרד הפנים | 09.01.2012
השגה 550/11 - ב נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה החלטה
החלטת יו"ר ועדת ההשגה לזרים בעניינה של אישה שבעלה הירושלמי הפסיק את הטיפול בבקשת האחמ"ש שלה כהמשך לאלימותו כלפיה במשך שנים רבות. ההשגה מתמקדת בבקשת המוקד להגנת הפרט לתת לאישה מעמד זמני עד שהוועדה הבינמשרדית תחליט בעניינה. יו"ר הוועדה קיבלה את טענות המוקד וקבעה כי יש לתת לאישה מעמד זמני של ב/1, למשך שנה, שיאפשר לה לשהות בישראל ולעבוד כחוק. כמו כן היא תוכל לצאת לירדן לבקר את משפחתה ולשוב לישראל.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
החלטת יו"ר ועדת ההשגה לזרים בעניינה של אישה שבעלה הירושלמי הפסיק את הטיפול בבקשת האחמ"ש שלה כהמשך לאלימותו כלפיה במשך שנים רבות. ההשגה מתמקדת בבקשת המוקד להגנת הפרט לתת לאישה מעמד זמני עד שהוועדה הבינמשרדית תחליט בעניינה. יו"ר הוועדה קיבלה את טענות המוקד וקבעה כי יש לתת לאישה מעמד זמני של ב/1, למשך שנה, שיאפשר לה לשהות בישראל ולעבוד כחוק. כמו כן היא תוכל לצאת לירדן לבקר את משפחתה ולשוב לישראל.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות