פנייה לוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים בבקשה לקבלת רישיון לישיבת קבע בישראל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
פנייה לוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים בבקשה לקבלת רישיון לישיבת קבע בישראל
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 04.07.2011
פנייה לוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים בבקשה לקבלת רישיון לישיבת קבע בישראל
פניית המוקד להגנת הפרט לוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים בעניינה של אישה ירדנית שבעלה הירושלמי, שנהג בה באלימות במהלך שנות נישואיהם, הפסיק את הטיפול בהליך האחמ"ש בעבורה במשרד הפנים. האישה נותרה ללא מעמד חוקי בישראל, נמצאת בסכנת גירוש מתמדת ומנועה מלעבוד למחייתה ולפרנסת ארבעת ילדיה - כולם רשומים כתושבי קבע בישראל. המוקד מבקש, בהתאם לנוהל משרד הפנים הנוגע לטיפול בבני זוג שהסדרת מעמדם הופסקה כתוצאה מאלימות בן הזוג הישראלי, כי הוועדה תמליץ על מתן מעמד ארעי לאישה, וכי בינתיים, עד סיום הדיון בבקשתה, יינתן לה מעמד זמני שימנע את גירושה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט לוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים בעניינה של אישה ירדנית שבעלה הירושלמי, שנהג בה באלימות במהלך שנות נישואיהם, הפסיק את הטיפול בהליך האחמ"ש בעבורה במשרד הפנים. האישה נותרה ללא מעמד חוקי בישראל, נמצאת בסכנת גירוש מתמדת ומנועה מלעבוד למחייתה ולפרנסת ארבעת ילדיה - כולם רשומים כתושבי קבע בישראל. המוקד מבקש, בהתאם לנוהל משרד הפנים הנוגע לטיפול בבני זוג שהסדרת מעמדם הופסקה כתוצאה מאלימות בן הזוג הישראלי, כי הוועדה תמליץ על מתן מעמד ארעי לאישה, וכי בינתיים, עד סיום הדיון בבקשתה, יינתן לה מעמד זמני שימנע את גירושה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות