נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לתושב קבע [ההליך המדורג] המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לתושב קבע [ההליך המדורג]
מסמכים אחרים | נוהל | 20.01.2010
נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לתושב קבע [ההליך המדורג]
נוהל משרד הפנים הקובע הליך מדורג למתן מעמד לבני זוג זרים הנשואים לתושבי קבע ישראלים. הנוהל קובע שתושב ישראל רשאי להגיש עבור בן זוגו בקשה לקבלת מעמד בישראל. אם הבקשה תאושר, ייכנס בן הזוג להליך תלת-שלבי עד לקבלת המעמד. בשלב הראשון יקבל בן הזוג במשך 27 חודשים היתרי שהייה זמניים בישראל (אשרת ב/1, או היתרי מת"ק). בשלב השני יקבל בן הזוג מעמד ארעי (אשרת א/5) לשלוש שנים, המקנה לו זכויות סוציאליות, לרבות ביטוח בריאות. בשלב הסופי ובהיעדר מניעה יקבל בן הזוג תושבות קבע. המעבר בין כל אחד מהשלבים מותנה בבדיקות ביטחוניות ובהוכחה כי מרכז חייהם של בני הזוג בישראל. 
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
נוהל משרד הפנים הקובע הליך מדורג למתן מעמד לבני זוג זרים הנשואים לתושבי קבע ישראלים. הנוהל קובע שתושב ישראל רשאי להגיש עבור בן זוגו בקשה לקבלת מעמד בישראל. אם הבקשה תאושר, ייכנס בן הזוג להליך תלת-שלבי עד לקבלת המעמד. בשלב הראשון יקבל בן הזוג במשך 27 חודשים היתרי שהייה זמניים בישראל (אשרת ב/1, או היתרי מת"ק). בשלב השני יקבל בן הזוג מעמד ארעי (אשרת א/5) לשלוש שנים, המקנה לו זכויות סוציאליות, לרבות ביטוח בריאות. בשלב הסופי ובהיעדר מניעה יקבל בן הזוג תושבות קבע. המעבר בין כל אחד מהשלבים מותנה בבדיקות ביטחוניות ובהוכחה כי מרכז חייהם של בני הזוג בישראל. 
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות