המוקד להגנת הפרט - נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לתושב קבע [ההליך המדורג]
חזרה לעמוד הקודם
20.01.2010|מסמכים אחרים|נוהל

נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לתושב קבע [ההליך המדורג]

נוהל משרד הפנים הקובע הליך מדורג למתן מעמד לבני זוג זרים הנשואים לתושבי קבע ישראלים. הנוהל קובע שתושב ישראל רשאי להגיש עבור בן זוגו בקשה לקבלת מעמד בישראל. אם הבקשה תאושר, ייכנס בן הזוג להליך תלת-שלבי עד לקבלת המעמד. בשלב הראשון יקבל בן הזוג במשך 27 חודשים היתרי שהייה זמניים בישראל (אשרת ב/1, או היתרי מת"ק). בשלב השני יקבל בן הזוג מעמד ארעי (אשרת א/5) לשלוש שנים, המקנה לו זכויות סוציאליות, לרבות ביטוח בריאות. בשלב הסופי ובהיעדר מניעה יקבל בן הזוג תושבות קבע. המעבר בין כל אחד מהשלבים מותנה בבדיקות ביטחוניות ובהוכחה כי מרכז חייהם של בני הזוג בישראל. 

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים