עת"ם 25821-03-10 - מכון ירושלים לצדק בע"מ ואח' נ' משרד הפנים ירושלים פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 25821-03-10 - מכון ירושלים לצדק בע"מ ואח' נ' משרד הפנים ירושלים פסק דין
פסיקה | פסיקה / מחוזי | 19.07.2012
עת"ם 25821-03-10 - מכון ירושלים לצדק בע"מ ואח' נ' משרד הפנים ירושלים פסק דין
פסק דין בעתירה להורות למשרד הפנים לתת לבן זוגה של תושבת ישראל מעמד ארעי (אשרת א/5) ולהחיל עליו את הנוהל המדורג שיאפשר לו לקבל מעמד קבע, כמו שיש לזוגתו. בנוסף התבקש בית המשפט להורות למשרד הפנים לנמק מדוע אין נוהל להסדרת מעמדם של ידועים בציבור של תושבי קבע. בית המשפט מקבל את העתירה ומורה למשרד הפנים לתקן את נהליו כך שתתאפשר הסדרת מעמד של בן זוג ידוע בציבור של תושב קבע. השופט קובע כי הדרישה שבני הזוג יינשאו בחו"ל כדי להסדיר את מעמד בן הזוג הזר היא "בלתי חוקתית, בלתי מידתית ובלתי סבירה, שטמונה בה גם אפליה דתית וכלכלית".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירה להורות למשרד הפנים לתת לבן זוגה של תושבת ישראל מעמד ארעי (אשרת א/5) ולהחיל עליו את הנוהל המדורג שיאפשר לו לקבל מעמד קבע, כמו שיש לזוגתו. בנוסף התבקש בית המשפט להורות למשרד הפנים לנמק מדוע אין נוהל להסדרת מעמדם של ידועים בציבור של תושבי קבע. בית המשפט מקבל את העתירה ומורה למשרד הפנים לתקן את נהליו כך שתתאפשר הסדרת מעמד של בן זוג ידוע בציבור של תושב קבע. השופט קובע כי הדרישה שבני הזוג יינשאו בחו"ל כדי להסדיר את מעמד בן הזוג הזר היא "בלתי חוקתית, בלתי מידתית ובלתי סבירה, שטמונה בה גם אפליה דתית וכלכלית".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות