בג"ץ 9600/09 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' שר הפנים פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 9600/09 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' שר הפנים פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 02.02.2010
בג"ץ 9600/09 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' שר הפנים פסק דין
פסק דין בעתירה שהגישו ארבעה ארגוני זכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, להורות למשרד הפנים להשוות את הליך הסדרת מעמדם בישראל של בני זוג של אזרחים ישראלים שאינם נשואים להם (ידועים בציבור) ובני זוג של תושבי קבע להליך הסדרת מעמדם של בני זוג הנשואים לאזרחים. העתירה נמחקת על הסף. השופטים פוסקים כי העתירה כוללנית ואינה מוגשת בשם עותרים פרטניים, וקובעים כי "בכל אחת מהקטגוריות שאותן מבקשים העותרים להעמיד לבחינתו של בית המשפט, רשאי עותר פלוני שמבקש לתקוף את החלטת משרד הפנים בעניינו, להגיש עתירה ולהעלות את הטענה בדבר פגיעה בשוויון [...] ככל שתהיה עילה לכך".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירה שהגישו ארבעה ארגוני זכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, להורות למשרד הפנים להשוות את הליך הסדרת מעמדם בישראל של בני זוג של אזרחים ישראלים שאינם נשואים להם (ידועים בציבור) ובני זוג של תושבי קבע להליך הסדרת מעמדם של בני זוג הנשואים לאזרחים. העתירה נמחקת על הסף. השופטים פוסקים כי העתירה כוללנית ואינה מוגשת בשם עותרים פרטניים, וקובעים כי "בכל אחת מהקטגוריות שאותן מבקשים העותרים להעמיד לבחינתו של בית המשפט, רשאי עותר פלוני שמבקש לתקוף את החלטת משרד הפנים בעניינו, להגיש עתירה ולהעלות את הטענה בדבר פגיעה בשוויון [...] ככל שתהיה עילה לכך".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות