בג"ץ 9600/09 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' שר הפנים עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 9600/09 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' שר הפנים עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 30.11.2009
בג"ץ 9600/09 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' שר הפנים עתירה למתן צו על תנאי
עתירה שהגישו ארבעה ארגוני זכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, להורות למשרד הפנים להשוות את הליך הסדרת מעמדם בישראל של בני זוג של אזרחים ישראלים שאינם נשואים להם (ידועים בציבור) ובני זוג של תושבי קבע להליך הסדרת מעמדם של בני זוג הנשואים לאזרחים. הארגונים טוענים כי אין כל הבדל רלוונטי בין בני זוג נשואים ובני זוג ידועים בציבור, או בין בני זוג של תושבים ובני זוג של אזרחים, המצדיק את ההליכים השונים שהנהיג משרד הפנים. הארגונים מוסיפים כי הזכות לחיי משפחה מעוגנת במשפט הישראלי והבינלאומי, וכי היא חלק מהזכות החוקתית לכבוד, המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירה שהגישו ארבעה ארגוני זכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, להורות למשרד הפנים להשוות את הליך הסדרת מעמדם בישראל של בני זוג של אזרחים ישראלים שאינם נשואים להם (ידועים בציבור) ובני זוג של תושבי קבע להליך הסדרת מעמדם של בני זוג הנשואים לאזרחים. הארגונים טוענים כי אין כל הבדל רלוונטי בין בני זוג נשואים ובני זוג ידועים בציבור, או בין בני זוג של תושבים ובני זוג של אזרחים, המצדיק את ההליכים השונים שהנהיג משרד הפנים. הארגונים מוסיפים כי הזכות לחיי משפחה מעוגנת במשפט הישראלי והבינלאומי, וכי היא חלק מהזכות החוקתית לכבוד, המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות