נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לתושב קבע (תאריך עדכון הנוהל: 7.10.2013) המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לתושב קבע (תאריך עדכון הנוהל: 7.10.2013)
מסמכים אחרים | נוהל | 07.10.2013
נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לתושב קבע (תאריך עדכון הנוהל: 7.10.2013)
עדכון נוהל משרד הפנים, המסדיר את אופן הטיפול בבקשותיהם למעמד בישראל של זרים הנשואים לאזרחי ישראל או לתושבי קבע. הנוהל קובע, בין היתר, כי לראשונה יתאפשר גירוש מישראל של פלסטינים הנשואים לאזרחי ישראל או לתושבי קבע, גם אם הוגשה בקשה בעניינם למשרד הפנים. לעומת זאת, זרים שאינם פלסטינים הנשואים לישראלים או לתושבי קבע יישארו, כבעבר, חסינים מפני גירוש אם הגישו בקשה למשרד הפנים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עדכון נוהל משרד הפנים, המסדיר את אופן הטיפול בבקשותיהם למעמד בישראל של זרים הנשואים לאזרחי ישראל או לתושבי קבע. הנוהל קובע, בין היתר, כי לראשונה יתאפשר גירוש מישראל של פלסטינים הנשואים לאזרחי ישראל או לתושבי קבע, גם אם הוגשה בקשה בעניינם למשרד הפנים. לעומת זאת, זרים שאינם פלסטינים הנשואים לישראלים או לתושבי קבע יישארו, כבעבר, חסינים מפני גירוש אם הגישו בקשה למשרד הפנים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות