הנדון: נוהל קליטת בקשות ועררים על החלטות בלשכות רשות האוכלוסין והנהלים הנוגעים להסדרת מעמדם של בני זוג המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: נוהל קליטת בקשות ועררים על החלטות בלשכות רשות האוכלוסין והנהלים הנוגעים להסדרת מעמדם של בני זוג
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 03.12.2013
הנדון: נוהל קליטת בקשות ועררים על החלטות בלשכות רשות האוכלוסין והנהלים הנוגעים להסדרת מעמדם של בני זוג
פניית המוקד להגנת הפרט, עם עוד שבעה ארגוני זכויות אדם, אל משרד הפנים בדרישה שזה יחזור בו משינוי נהליו, שלראשונה מאפשרים גירוש זרים המבקשים מעמד בישראל, ובתוכם פלסטינים הנשואים לאזרחי ישראל או לתושבי קבע, גם אם הם עדיין מחכים להכרעה בבקשתם. בנוסף, קוצר פרק הזמן שבו ניתן להגיש ערר על החלטה, מ-45 יום ל-21. הארגונים מותחים ביקורת על האופן המוצנע שבו פורסם השינוי הדרמטי באתר רשות האוכלוסין, ומדגישים את הפגיעה המשמעותית בזכויות הזרים והפלסטינים ששינוי המדיניות מאפשר.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט, עם עוד שבעה ארגוני זכויות אדם, אל משרד הפנים בדרישה שזה יחזור בו משינוי נהליו, שלראשונה מאפשרים גירוש זרים המבקשים מעמד בישראל, ובתוכם פלסטינים הנשואים לאזרחי ישראל או לתושבי קבע, גם אם הם עדיין מחכים להכרעה בבקשתם. בנוסף, קוצר פרק הזמן שבו ניתן להגיש ערר על החלטה, מ-45 יום ל-21. הארגונים מותחים ביקורת על האופן המוצנע שבו פורסם השינוי הדרמטי באתר רשות האוכלוסין, ומדגישים את הפגיעה המשמעותית בזכויות הזרים והפלסטינים ששינוי המדיניות מאפשר.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות