המוקד להגנת הפרט - הנדון: נוהל קליטת בקשות ועררים על החלטות בלשכות רשות האוכלוסין והנהלים הנוגעים להסדרת מעמדם של בני זוג
חזרה לעמוד הקודם
03.12.2013|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: נוהל קליטת בקשות ועררים על החלטות בלשכות רשות האוכלוסין והנהלים הנוגעים להסדרת מעמדם של בני זוג

פניית המוקד להגנת הפרט, עם עוד שבעה ארגוני זכויות אדם, אל משרד הפנים בדרישה שזה יחזור בו משינוי נהליו, שלראשונה מאפשרים גירוש זרים המבקשים מעמד בישראל, ובתוכם פלסטינים הנשואים לאזרחי ישראל או לתושבי קבע, גם אם הם עדיין מחכים להכרעה בבקשתם. בנוסף, קוצר פרק הזמן שבו ניתן להגיש ערר על החלטה, מ-45 יום ל-21. הארגונים מותחים ביקורת על האופן המוצנע שבו פורסם השינוי הדרמטי באתר רשות האוכלוסין, ומדגישים את הפגיעה המשמעותית בזכויות הזרים והפלסטינים ששינוי המדיניות מאפשר.