המוקד להגנת הפרט למנכ"ל רשות האוכלוסין: יש לבטל את האפשרות לגרש זרים חסרי מעמד ופלסטינים הנשואים לתושבי ישראל בעוד שבקשתם למעמד בישראל תלויה ועומדת המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
05.12.2013
המוקד להגנת הפרט למנכ"ל רשות האוכלוסין: יש לבטל את האפשרות לגרש זרים חסרי מעמד ופלסטינים הנשואים לתושבי ישראל בעוד שבקשתם למעמד בישראל תלויה ועומדת
המוקד להגנת הפרט למנכ"ל רשות האוכלוסין: יש לבטל את האפשרות לגרש זרים חסרי מעמד ופלסטינים הנשואים לתושבי ישראל בעוד שבקשתם למעמד בישראל תלויה ועומדת
עד לחודש אוקטובר 2013 יכול היה מי שהגיש בקשה לאישור שהייה בישראל להמתין להכרעה בבקשתו ללא חשש מפני גירוש. שינוי דרמטי בשניים מהנהלים של משרד הפנים גרם לכך כי כיום יכול משרד הפנים לגרש זרים בעודם ממתינים להכרעה בבקשתם, כמו גם פלסטינים הנשואים לאזרחי ישראל או לתושביה, שבקשתם לאיחוד משפחות עם בני זוגם הישראלים מתנהלת במשרד הפנים. זרים שאינם פלסטינים, הנשואים לאזרחי ישראל או לתושבי קבע, נותרו מוגנים מפני גירוש, כל עוד לא נסתיים הטיפול בבקשתם.

אם לא די בכך, משרד הפנים גם קיצר, ללא נימוק כלשהו, את התקופה המוקצית להגשת ערר על החלטותיו, מ-45 ימים ל-21.

יש לציין, כי השינויים במדיניות נכנסו לתוקף ללא כל הודעה מוקדמת, ולמעט פרסום בשפה העברית באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה, לא נקט משרד הפנים בכל אמצעי אפקטיבי ממשי להבאת העניין לידיעתם של המושפעים ממנו – שהפכו בין לילה למועמדים לגירוש.

ביום 3.12.2013 פנה המוקד להגנת הפרט אל משרד הפנים, עם שבעה ארגוני זכויות אדם, בדרישה שיחזור בו מהשינוי בנהלים, שינוי הפוגע פגיעה קשה בזכויותיהם של מגישי הבקשות. בפנייתם מדגישים הארגונים, כי הנהלים החדשים לא מותירים ברירה אלא לפנות לערכאות שוב ושוב, כבר בשלבים הראשוניים של הגשת הבקשה, כדי למנוע גירוש. בנוסף, מתחו הארגונים ביקורת על האופן המוצנע שבו מובאת לידיעת הציבור החלטה בעלת השלכות כה דרמטיות על גורלם של אנשים רבים.
הדפסה הדפסה
שיתוף
עד לחודש אוקטובר 2013 יכול היה מי שהגיש בקשה לאישור שהייה בישראל להמתין להכרעה בבקשתו ללא חשש מפני גירוש. שינוי דרמטי בשניים מהנהלים של משרד הפנים גרם לכך כי כיום יכול משרד הפנים לגרש זרים בעודם ממתינים להכרעה בבקשתם, כמו גם פלסטינים הנשואים לאזרחי ישראל או לתושביה, שבקשתם לאיחוד משפחות עם בני זוגם הישראלים מתנהלת במשרד הפנים. זרים שאינם פלסטינים, הנשואים לאזרחי ישראל או לתושבי קבע, נותרו מוגנים מפני גירוש, כל עוד לא נסתיים הטיפול בבקשתם.

אם לא די בכך, משרד הפנים גם קיצר, ללא נימוק כלשהו, את התקופה המוקצית להגשת ערר על החלטותיו, מ-45 ימים ל-21.

יש לציין, כי השינויים במדיניות נכנסו לתוקף ללא כל הודעה מוקדמת, ולמעט פרסום בשפה העברית באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה, לא נקט משרד הפנים בכל אמצעי אפקטיבי ממשי להבאת העניין לידיעתם של המושפעים ממנו – שהפכו בין לילה למועמדים לגירוש.

ביום 3.12.2013 פנה המוקד להגנת הפרט אל משרד הפנים, עם שבעה ארגוני זכויות אדם, בדרישה שיחזור בו מהשינוי בנהלים, שינוי הפוגע פגיעה קשה בזכויותיהם של מגישי הבקשות. בפנייתם מדגישים הארגונים, כי הנהלים החדשים לא מותירים ברירה אלא לפנות לערכאות שוב ושוב, כבר בשלבים הראשוניים של הגשת הבקשה, כדי למנוע גירוש. בנוסף, מתחו הארגונים ביקורת על האופן המוצנע שבו מובאת לידיעת הציבור החלטה בעלת השלכות כה דרמטיות על גורלם של אנשים רבים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות