נוהל הטיפול בהפסקת הליך מדורג להסדרת מעמד לבני זוג של ישראלים כתוצאה מאלימות מצד בן הזוג הישראלי [מעודכן נכון ליום 5.4.2012] המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
נוהל הטיפול בהפסקת הליך מדורג להסדרת מעמד לבני זוג של ישראלים כתוצאה מאלימות מצד בן הזוג הישראלי [מעודכן נכון ליום 5.4.2012]
מסמכים אחרים | נוהל | 05.04.2012
נוהל הטיפול בהפסקת הליך מדורג להסדרת מעמד לבני זוג של ישראלים כתוצאה מאלימות מצד בן הזוג הישראלי [מעודכן נכון ליום 5.4.2012]

נוהל משרד הפנים לטיפול במעמדם של זרים שהליך איחוד המשפחות שלהם עם תושב ישראל נפסק בגלל אלימות בן הזוג הישראלי. הנוהל קובע באילו תנאים יועבר עניינו של בן הזוג הזר לדיון בוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים, אשר יכולה להמליץ על מתן רישיון שהייה ועבודה בישראל (אשרת ב/1) או מעמד ארעי (מסוג א/5). במקרה בו הוּכחה אלימות מצד בן הזוג הישראלי יוכל משרד הפנים להעביר את עניינו של בן הזוג הזר לדיון אף אם אינו עומד בקריטריונים האחרים. עוד קובע הנוהל כי בן הזוג הזר לא יידרש לצאת מישראל לפני ההחלטה בעניינו.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

נוהל משרד הפנים לטיפול במעמדם של זרים שהליך איחוד המשפחות שלהם עם תושב ישראל נפסק בגלל אלימות בן הזוג הישראלי. הנוהל קובע באילו תנאים יועבר עניינו של בן הזוג הזר לדיון בוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים, אשר יכולה להמליץ על מתן רישיון שהייה ועבודה בישראל (אשרת ב/1) או מעמד ארעי (מסוג א/5). במקרה בו הוּכחה אלימות מצד בן הזוג הישראלי יוכל משרד הפנים להעביר את עניינו של בן הזוג הזר לדיון אף אם אינו עומד בקריטריונים האחרים. עוד קובע הנוהל כי בן הזוג הזר לא יידרש לצאת מישראל לפני ההחלטה בעניינו.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות