נוהל הטיפול בהפסקת הליך להסדרת מעמד לבני זוג של ישראלים [מעודכן נכון ליום 11.5.2009] המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
נוהל הטיפול בהפסקת הליך להסדרת מעמד לבני זוג של ישראלים [מעודכן נכון ליום 11.5.2009]
מסמכים אחרים | נוהל | 11.05.2009
נוהל הטיפול בהפסקת הליך להסדרת מעמד לבני זוג של ישראלים [מעודכן נכון ליום 11.5.2009]
נוהל משרד הפנים הקובע את אופן הטיפול בזרים שהליך איחוד המשפחות שלהם הופסק עקב גירושין או עקב מות בן הזוג הישראלי. אם בן הזוג הזר עומד ברשימה של תנאי סף המעידים על זיקתו לישראל, יועבר עניינו לוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים, שבסמכותה להעניק לו אשרות שהייה או מעמד בישראל. אם החליט משרד הפנים כי בן הזוג הזר אינו עומד בתנאי סף אלו, וכי לא מתקיימים לגביו "תנאים הומניטאריים מיוחדים אחרים", יידרש בן הזוג הזר לעזוב את ישראל תוך 14 יום מההודעה על ההחלטה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
נוהל משרד הפנים הקובע את אופן הטיפול בזרים שהליך איחוד המשפחות שלהם הופסק עקב גירושין או עקב מות בן הזוג הישראלי. אם בן הזוג הזר עומד ברשימה של תנאי סף המעידים על זיקתו לישראל, יועבר עניינו לוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים, שבסמכותה להעניק לו אשרות שהייה או מעמד בישראל. אם החליט משרד הפנים כי בן הזוג הזר אינו עומד בתנאי סף אלו, וכי לא מתקיימים לגביו "תנאים הומניטאריים מיוחדים אחרים", יידרש בן הזוג הזר לעזוב את ישראל תוך 14 יום מההודעה על ההחלטה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות