החזקתם של עצורים, המעוכבים במסוף גשר אלנבי, במתקן צבאי שאינו מתקן כליאה מוכרז המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
החזקתם של עצורים, המעוכבים במסוף גשר אלנבי, במתקן צבאי שאינו מתקן כליאה מוכרז
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 04.01.2012
החזקתם של עצורים, המעוכבים במסוף גשר אלנבי, במתקן צבאי שאינו מתקן כליאה מוכרז
דרישת המוקד להגנת הפרט מן הצבא להפסיק להחזיק עצורים פלסטינים בבסיס הצבאי "מול נבו", אשר אינו מתקן כליאה מוכרז ואינו עומד בסטנדרטים המינימאליים שקובע החוק לגבי  מקום כליאה. המוקד טוען כי הצבא מחזיק בעצירים בבסיס באופן בלתי חוקי, בתנאים מחפירים, תחת כיפת השמיים, ללא תא שירותים, וללא אספקה סדירה של אוכל או משקה, וכל זאת במשך שעות ארוכות. המוקד מוסיף כי הפלסטינים המובאים לבסיס מוחזקים בו מבלי שיירשמו במערכת הרישום של הרשויות הישראליות, כך שלא ניתן לדעת בוודאות היכן הם ואין כל דרך להתקשר עמם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דרישת המוקד להגנת הפרט מן הצבא להפסיק להחזיק עצורים פלסטינים בבסיס הצבאי "מול נבו", אשר אינו מתקן כליאה מוכרז ואינו עומד בסטנדרטים המינימאליים שקובע החוק לגבי  מקום כליאה. המוקד טוען כי הצבא מחזיק בעצירים בבסיס באופן בלתי חוקי, בתנאים מחפירים, תחת כיפת השמיים, ללא תא שירותים, וללא אספקה סדירה של אוכל או משקה, וכל זאת במשך שעות ארוכות. המוקד מוסיף כי הפלסטינים המובאים לבסיס מוחזקים בו מבלי שיירשמו במערכת הרישום של הרשויות הישראליות, כך שלא ניתן לדעת בוודאות היכן הם ואין כל דרך להתקשר עמם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות