תשובת הצבא לפניית המוקד להגנת הפרט בעניין החזקת עצורים במתקן צבאי שאינו מוכרז המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
תשובת הצבא לפניית המוקד להגנת הפרט בעניין החזקת עצורים במתקן צבאי שאינו מוכרז
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 11.04.2012
תשובת הצבא לפניית המוקד להגנת הפרט בעניין החזקת עצורים במתקן צבאי שאינו מוכרז
תגובת הצבא לפניית המוקד להגנת הפרט בעניין החזקתם של עצורים פלסטינים בבסיס הצבאי "מול נבו", אשר אינו מתקן כליאה מוכרז ואינו עומד בסטנדרטים המינימאליים שקובע החוק לגבי מקום כליאה. הצבא מודה כי "לעיתים" נהג להחזיק בעצורים בבסיס הצבאי, שאינו מתקן כליאה מוכרז, וכי הוא מתחייב להפסיק פרקטיקה זו. הצבא טוען כי החיילים סיפקו את צורכיהם הבסיסיים של העצורים שהובאו למקום, וכי מעצרם נרשם כפי שמחייב החוק. לגבי אותם עצורים שלא נרשמו כחוק טוען הצבא כי מקרים אלו אירעו כתוצאה מ"טעויות נקודתיות בדיווח או מעיכובים בלתי צפויים וממושכים [...]".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת הצבא לפניית המוקד להגנת הפרט בעניין החזקתם של עצורים פלסטינים בבסיס הצבאי "מול נבו", אשר אינו מתקן כליאה מוכרז ואינו עומד בסטנדרטים המינימאליים שקובע החוק לגבי מקום כליאה. הצבא מודה כי "לעיתים" נהג להחזיק בעצורים בבסיס הצבאי, שאינו מתקן כליאה מוכרז, וכי הוא מתחייב להפסיק פרקטיקה זו. הצבא טוען כי החיילים סיפקו את צורכיהם הבסיסיים של העצורים שהובאו למקום, וכי מעצרם נרשם כפי שמחייב החוק. לגבי אותם עצורים שלא נרשמו כחוק טוען הצבא כי מקרים אלו אירעו כתוצאה מ"טעויות נקודתיות בדיווח או מעיכובים בלתי צפויים וממושכים [...]".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות