בג"ץ 5300/11 - זיד ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 5300/11 - זיד ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 13.07.2011
בג"ץ 5300/11 - זיד ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להנפיק למנהל בית ספר היתר כניסה ל"מרחב התפר" כדי שיוכל להעניק שיעורים פרטיים לתלמידים המתגוררים שם במהלך חופשת הקיץ ובשנת הלימודים שאחריה. המוקד טוען כי עניינו של האיש ממחיש באופן מובהק את הפגיעה הקשה והבלתי מידתית של "משטר ההיתרים" בזכויותיהם של פלסטינים בשטחים הכבושים. בנוסף מדגיש המוקד כי התנהלות הצבא מנוגדת לאחריותו והתחייבותו להתיר לכל התושבים שזיקתם למרחב התפר הוכחה להיכנס למקום. סירוב הצבא, טוען המוקד, פוגע הן בזכותו של האיש לחופש העיסוק ולחופש תנועה והן בזכות תלמידיו המתגוררים במרחב התפר לחינוך.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להנפיק למנהל בית ספר היתר כניסה ל"מרחב התפר" כדי שיוכל להעניק שיעורים פרטיים לתלמידים המתגוררים שם במהלך חופשת הקיץ ובשנת הלימודים שאחריה. המוקד טוען כי עניינו של האיש ממחיש באופן מובהק את הפגיעה הקשה והבלתי מידתית של "משטר ההיתרים" בזכויותיהם של פלסטינים בשטחים הכבושים. בנוסף מדגיש המוקד כי התנהלות הצבא מנוגדת לאחריותו והתחייבותו להתיר לכל התושבים שזיקתם למרחב התפר הוכחה להיכנס למקום. סירוב הצבא, טוען המוקד, פוגע הן בזכותו של האיש לחופש העיסוק ולחופש תנועה והן בזכות תלמידיו המתגוררים במרחב התפר לחינוך.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות