הנדון : פנייתך בנוגע למרשך, ____ זיד, ת.ז. _____ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון : פנייתך בנוגע למרשך, ____ זיד, ת.ז. _____
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 13.06.2011
הנדון : פנייתך בנוגע למרשך, ____ זיד, ת.ז. _____
תשובת הצבא לבקשת המוקד להגנת הפרט להתיר את כניסתו של מורה פלסטיני מאיזור ג'נין ל"מרחב התפר", לצורך מתן שיעורים פרטיים לתלמידים המתגוררים שם. הצבא טוען כי מאז ההיתר האחרון שהנפיק לאיש, במאי 2011, לא הוגשה מטעמו בקשה נוספת לקבלת היתר כניסה ל"מרחב התפר". הצבא מציין, כי ביום 15.5.2011 הגיש האיש בקשה לקבלת היתר כניסה לישראל על רקע היותו מורה, אולם זו סורבה מטעמים ביטחוניים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת הצבא לבקשת המוקד להגנת הפרט להתיר את כניסתו של מורה פלסטיני מאיזור ג'נין ל"מרחב התפר", לצורך מתן שיעורים פרטיים לתלמידים המתגוררים שם. הצבא טוען כי מאז ההיתר האחרון שהנפיק לאיש, במאי 2011, לא הוגשה מטעמו בקשה נוספת לקבלת היתר כניסה ל"מרחב התפר". הצבא מציין, כי ביום 15.5.2011 הגיש האיש בקשה לקבלת היתר כניסה לישראל על רקע היותו מורה, אולם זו סורבה מטעמים ביטחוניים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות