הנדון: סירוב להנפיק היתר כניסה למרחב התפר עבור מר ______ זיד, ת.ז. _______ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: סירוב להנפיק היתר כניסה למרחב התפר עבור מר ______ זיד, ת.ז. _______
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 05.06.2011
הנדון: סירוב להנפיק היתר כניסה למרחב התפר עבור מר ______ זיד, ת.ז. _______
פניית המוקד להגנת הפרט אל הצבא, בבקשה להתיר את כניסתו של מורה פלסטיני מאיזור ג'נין ל"מרחב התפר", לצורך מתן שיעורים פרטיים לתלמידים המתגוררים שם. המוקד טוען, כי סירוב הצבא להנפיק לאיש את ההיתר המבוקש נעשה שלא כדין – ללא נימוק מפורט, ללא הודעה בכתב, ומבלי שנערך לו שימוע – והוא פוגע הן בזכותו לחופש העיסוק ולחופש תנועה והן בזכות תלמידיו לחינוך ולשוויון. המוקד אף מדגיש, כי חרף טענת הצבא כי האיש מהווה "סיכון ביטחוני", הותר לו לאחרונה להיכנס ל"מרחב התפר" לביקור בתו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט אל הצבא, בבקשה להתיר את כניסתו של מורה פלסטיני מאיזור ג'נין ל"מרחב התפר", לצורך מתן שיעורים פרטיים לתלמידים המתגוררים שם. המוקד טוען, כי סירוב הצבא להנפיק לאיש את ההיתר המבוקש נעשה שלא כדין – ללא נימוק מפורט, ללא הודעה בכתב, ומבלי שנערך לו שימוע – והוא פוגע הן בזכותו לחופש העיסוק ולחופש תנועה והן בזכות תלמידיו לחינוך ולשוויון. המוקד אף מדגיש, כי חרף טענת הצבא כי האיש מהווה "סיכון ביטחוני", הותר לו לאחרונה להיכנס ל"מרחב התפר" לביקור בתו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות