פקודות נציבות בתי הסוהר - כללים ביחס לאסירים ביטחוניים [עודכן ביום 26.12.2011] המוקד להגנת הפרט
פקודות נציבות בתי הסוהר - כללים ביחס לאסירים ביטחוניים [עודכן ביום 26.12.2011]
מסמכים אחרים | נוהל | 26.12.2011
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פקודת נציבות בתי הסוהר המפרטת את כללי הביטחון הייחודיים של האסירים הביטחוניים ותנאי מאסרם. הפקודה קובעת כי הסיכון הביטחוני הצפוי מהאסירים הביטחוניים מחייב את כליאתם בנפרד מאסירים פליליים, והטלת מגבלות מיוחדות עליהם בכל הנוגע לקשר עם החוץ, ובכלל זה בנושאים של חופשות, ביקורים, שיחות טלפון והתייחדות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות